Nuttige adressen

Burgerlijke Stand Gent - Dienst overlijdens
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 72 60
Crematorium Westlede
Smalle Heerweg 60
9080 Lochristi
09 355 51 78
Registratiekantoren Gent
Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Vredegerecht Gent
Opgeeistenlaan 401
9000 Gent

Rijksdienst voor pensioenen
Zuidertoren 5
1060 Brussel

Rijksdienst voor pensioenen
Koningin Fabiolalaan 116
9000 Gent

Stadspensioenen Ethias
Franklin Rooseveltlaan 351
9000 Gent
09 265 78 78

Sodiganda - Stad Gent
Rembert Dodoensdreef 2
9000 Gent
09 225 69 78

Rijksdienst voor pensioenen - Begrafenisvergoeding rijksambtenaar
Financietoren
Kruidtuinlaan 50 Bus 51
1010 Brussel

Rijksdienst voor kinderbijslag
Trierstraat 70
1000 Brussel

Nuttige links

http://www.westlede.com info crematorium Westlede
http://www.demens.nu info Unie Vrijzinnige Verenigingen
http://www.gent.be info stadsdiensten
http://www.ethias.be info stadspensioenen
http://www.notaris.be info nalatenschappen
http://www.belgium.be info successierechten
http://www.fiscus.fgov.be info aangifte nalatenschap Federale belastingadministratie
http://www.minfin.fgov.be info ministerie van financiën
http://www.fbz.fgov.be info fonds voor beroepsziekten
http://www.socialsecurity.fgov.be info fonds voor arbeidsongevallen
http://www.zelfdoding.be werkgroep nabestaanden na zelfdoding
http://www.ovok.be ouders van een overleden kind vzw
http://www.ovk.be ouders van verongelukte kinderen vzw